Desequilibris en els Bombers de la Generalitat


En la Generalitat de Catalunya trobem els bombers professionals (bbpp) i els voluntaris (bbvv).
En una emergència la feina d’un bbpp i d’un bbvv és la mateixa. Però trobem diferències importants dins aquesta igualtat que a l’hora de treballar comporten un desequilibri en molts aspectes.
A un aspirant a bbpp se li exigeix el permís de conducció de camió i posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2). Un aspirant a bbvv no se li exigeix cap permís de conducció i el nivell que se li demana de català és el bàsic (A2).
El temari que s’ha d’estudiar un aspirant de bbpp és de 21 temes. L’aspirant a bbvv ha d’estudiar només 14 temes. I les proves físiques són diferents per uns i altres.
Aprovat el procés selectiu, el curs que farà l’aspirant a bbpp serà 700 hores lectives. El curs de l’aspirant a bbvv és de màxim 500 hores.
En l'exercici de les seves funcions un bbpp estant en acte de servei, té la consideració d'agent de l'autoritat, un bbvv, no.
Els bbvv no són tinguts en compte pel Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció ni en els estudis d’accidentalitat ni en les mesures per evitar o minimitzar els accidents.
Els bbvv no tenen ni la mateixa cobertura sanitària ni les mateixes indemnitzacions en cas d’accident, mort o invalidesa que els bbpp.

Algú doncs hi posarà remei per eliminar les diferències entre dos bombers que fan la mateixa feina en una emergència? 

Entrades populars d'aquest blog

PERQUÈ RÚSSIA HA ATACAT UCRAÏNA?

I les víctimes dels que van matar els rojos??

4 de juliol de 1994